Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 3 2 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Betin Marek wstrzymał się
2 Patrycja Delekta wstrzymał się
3 Jarosław Dobek za
4 Dariusz Foleżyński za
5 Bogdan Januszewski za
6 Sabina Lubińska wstrzymał się
7 Piotr Łukarski za
8 Natalia Marciniak przeciw
9 Eugeniusz Rekowski za
10 Sebastian Skaja przeciw
11 Eugeniusz Stryszyk za
12 Kazimierz Warylak za
13 Ewa Wiese za
14 Jacek Kucharski nieoddany
15 Grzegorz Szymanowicz nieobecny