Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 4 6 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Betin Marek za
2 Patrycja Delekta przeciw
3 Dariusz Foleżyński wstrzymał się
4 Bogdan Januszewski za
5 Jacek Kucharski za
6 Sabina Lubińska przeciw
7 Piotr Łukarski wstrzymał się
8 Natalia Marciniak przeciw
9 Eugeniusz Rekowski za
10 Sebastian Skaja przeciw
11 Eugeniusz Stryszyk wstrzymał się
12 Grzegorz Szymanowicz przeciw
13 Kazimierz Warylak przeciw
14 Ewa Wiese wstrzymał się
15 Jarosław Dobek nieoddany