Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Betin Marek wstrzymał się
2 Patrycja Delekta wstrzymał się
3 Jarosław Dobek za
4 Dariusz Foleżyński za
5 Bogdan Januszewski za
6 Jacek Kucharski za
7 Sabina Lubińska wstrzymał się
8 Piotr Łukarski za
9 Natalia Marciniak przeciw
10 Eugeniusz Rekowski za
11 Sebastian Skaja przeciw
12 Eugeniusz Stryszyk za
13 Grzegorz Szymanowicz wstrzymał się
14 Kazimierz Warylak za
15 Ewa Wiese za