Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 3 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Betin Marek wstrzymał się
2 Patrycja Delekta przeciw
3 Jarosław Dobek za
4 Dariusz Foleżyński za
5 Jacek Kucharski za
6 Sabina Lubińska wstrzymał się
7 Piotr Łukarski za
8 Natalia Marciniak przeciw
9 Eugeniusz Rekowski za
10 Sebastian Skaja przeciw
11 Eugeniusz Stryszyk za
12 Grzegorz Szymanowicz za
13 Kazimierz Warylak za
14 Ewa Wiese za
15 Bogdan Januszewski nieobecny