Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Betin Marek za
2 Patrycja Delekta za
3 Jarosław Dobek przeciw
4 Dariusz Foleżyński przeciw
5 Bogdan Januszewski za
6 Jacek Kucharski przeciw
7 Sabina Lubińska przeciw
8 Piotr Łukarski przeciw
9 Natalia Marciniak za
10 Eugeniusz Rekowski przeciw
11 Sebastian Skaja przeciw
12 Eugeniusz Stryszyk przeciw
13 Grzegorz Szymanowicz przeciw
14 Kazimierz Warylak za
15 Ewa Wiese wstrzymał się