Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt.

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2019-10-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sebastian Skaja radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-10-30