Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie utworzenia żłobka.

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2020-02-24, data przekazania: 2020-02-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-03-09