Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie obniżenia opłat za wodę i ścieki

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2020-04-17, data przekazania: 2020-04-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Szymanowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Finansowy, data odpowiedzi: 2020-05-29