Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2020-06-12, data przekazania: 2020-06-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-06-25