Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2020-09-30, data przekazania: 2020-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Kucharski wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-10-07