Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie remontu drogi gminnej od ul. Głównej przez ul. Szkolną w kierunku ul. Leśnej w Dąbrówce.

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2018-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Wiese radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2018-12-27