Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie niezwłocznego demontażu 2 urządzeń na placu zabaw w Jerzmionkach

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2019-01-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Łukarski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-01-11