Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce.

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2019-03-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Wiese radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-03-18