Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wycinki zakrzaczenia oraz remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Dąbrówka - Duża Cerkwica oraz Dąbrówka - Sławęcin.

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2019-03-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Wiese radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-03-14