Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw.

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
data wpływu: 2019-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-05-27