Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Kamień Krajeński

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
45 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy drogi wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. interpelacja Sebastian Skaja 2024-03-07 2024-03-20
44 - rozwiń Interpelacja w sprawie wymiany eternitu na blachę na dachu świetlicy w Dużej Cerkwicy. interpelacja Bogdan Januszewski 2023-10-12 2023-10-26
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie uwzględnienia inwestycji budowy drogi asfaltowej w Płociczu. interpelacja Marek Betin 2023-09-27 2023-10-11
42 - rozwiń Interpelacja w sprawie uwzględnienia inwestycji do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. interpelacja Natalia Marciniak 2023-07-04 2023-07-19
41 - rozwiń Interpelacja w sprawie utworzenia żłobka gminnego. interpelacja Natalia Marciniak 2023-02-10 2023-02-22
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie wymiany tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED. interpelacja Natalia Marciniak 2023-01-13 2023-01-31
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejęcia przez Gminę Kamień Krajeński działki nr 1/52 w Dużej Cerkwicy. interpelacja Bogdan Januszewski 2022-10-21 2022-11-03
38 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Dużej Cerkwicy w kierunku do Dąbrówki. interpelacja Bogdan Januszewski 2022-10-21 2022-11-04
37 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy biogazowni na terenie gminy Kamień Krajeński. interpelacja Bogdan Januszewski 2022-10-03 2022-10-18
36 - rozwiń Interpelacja w sprawie korekty wpustów w sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Szkolnym oraz ul. Chojnickiej w Kamieniu Krajeńskim interpelacja Natalia Marciniak 2022-07-19 2022-07-29
35 - rozwiń Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków z konkursu „Rosnąca Odporność” na cel odpowiadający potrzebom mieszkańców Gminy Kamień Krajeński. interpelacja Natalia Marciniak 2022-05-31 2022-06-14
34 - rozwiń Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie dzierżawy jeziora Mochel. interpelacja Natalia Marciniak 2022-04-04 2022-04-19
33 - rozwiń Interpelacja w sprawie utworzenia miejsca pamięci ważnych wydarzeń historycznych. interpelacja Natalia Marciniak 2022-03-08 2022-03-21
32 - rozwiń Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. interpelacja Jacek Kucharski 2022-02-16 2022-03-01
31 - rozwiń Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. interpelacja Jacek Kucharski 2022-02-16 2022-03-01
30 - rozwiń Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Orzełka. interpelacja Natalia Marciniak 2022-02-07 2022-02-16
29 - rozwiń Interpelacja dotycząca wszczęcia procedury w sprawie budowy drogi asfaltowej w Radzimiu. interpelacja Bogdan Januszewski 2022-01-18 2022-02-02
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie uwzględnienia inwestycji do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Powiatów i Gmin, w których zlokalizowane były PGRy. interpelacja Ewa Wiese 2022-01-11 2022-01-17
27 - rozwiń Interpelacja w sprawie uwzględnienia inwestycji do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. interpelacja Natalia Marciniak 2022-01-04 2022-01-17
26 - rozwiń Interpelacja w sprawie zorganizowania pomieszczenia dla dzieci z Radzimia. interpelacja Bogdan Januszewski 2021-11-29 2021-12-08
25 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy utwardzonej drogi gminnej w Nowej Wsi. interpelacja Sebastian Skaja 2021-10-27 2021-11-09
24 - rozwiń Dot. nadania imienia dla mostu na rzece Kamionka w Dużej Cerkwicy. interpelacja Bogdan Januszewski 2021-10-05 2021-10-18
23 - rozwiń Interpelacja w sprawie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Obkas. interpelacja Natalia Marciniak 2021-09-09 2021-09-22
22 - rozwiń Interpelacja w sprawie dodatkowego monitoringu przy plaży nad jeziorem Mochel. interpelacja Natalia Marciniak 2021-09-09 2021-09-22
21 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw interpelacja Natalia Marciniak 2021-04-27 2021-05-11
20 - rozwiń Interpelacja w sprawie dokończenia remontu ul. Topolowej i Podgórnej interpelacja Natalia Marciniak 2021-04-27 2021-05-11
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie opłaty za koncesję na alkohol. interpelacja Sebastian Skaja 2021-02-02 2021-02-11
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. interpelacja Jacek Kucharski 2020-09-30 2020-10-07
17 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. interpelacja Jacek Kucharski 2020-09-30 2020-10-07
15 - rozwiń Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. interpelacja Natalia Marciniak 2020-06-12 2020-06-25
14 - rozwiń W sprawie obniżenia opłat za wodę i ścieki interpelacja Grzegorz Szymanowicz 2020-04-17 2020-05-29
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie wprowadzenia programu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-3. interpelacja Natalia Marciniak 2020-04-07 2020-04-20
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie utworzenia żłobka. interpelacja Natalia Marciniak 2020-02-24 2020-03-09
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. interpelacja Sebastian Skaja 2019-10-16 2019-10-30
10 - rozwiń Interpelacja w sprawie zmiany godzin otwarcia urzędu. interpelacja Natalia Marciniak 2019-09-26 2019-10-08
9 - rozwiń Interpelacja w sprawie modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim interpelacja Natalia Marciniak 2019-07-30 2019-08-13
8 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw. interpelacja Natalia Marciniak 2019-05-15 2019-05-27
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie kompensacyjnego pokrycia utraconych wynagrodzeń przez nauczycieli szkół i przedszkola, którzy uczestniczą w strajku. interpelacja Sebastian Skaja 2019-04-18 2019-05-02
6 - rozwiń Interpelacja w sprawie wycinki zakrzaczenia oraz remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Dąbrówka - Duża Cerkwica oraz Dąbrówka - Sławęcin. interpelacja Ewa Wiese 2019-03-06 2019-03-14
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. interpelacja Ewa Wiese 2019-03-06 2019-03-18
4 - rozwiń Interpelacja w sprawie niezwłocznego demontażu 2 urządzeń na placu zabaw w Jerzmionkach interpelacja Piotr Łukarski 2019-01-08 2019-01-11
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu drogi gminnej od ul. Głównej przez ul. Szkolną w kierunku ul. Leśnej w Dąbrówce. interpelacja Ewa Wiese 2018-12-18 2018-12-27
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu drogi gminnej przy ulicach Długiej i Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim. interpelacja Natalia Marciniak 2018-11-30 2018-12-14
1 - rozwiń Interpelacja w sprawie organizacji lodowiska miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. interpelacja Natalia Marciniak 2018-11-30 2018-12-12